Kenwood TK-780/880

Kategoria: Przewoźne
Producent: Kenwood

Kenwood TK-780/880 jest doskonałym radiotelefonem bazowo/przewoźnym, pracującym w pasmie czestotliwości TK-780 (VHF 146-174 Mhz) i TK-880 (UHF 400-470 Mhz). Posiada duzy alfanumeryczny ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, 250 kanałów, selektywne wywołanie, enc/dec QT i DQT.

 

 

Radiotelefony tej klasy posiadają wewnątrz wbudowany modem do transmisji danych 9600 bps. Zaletą tej modyfikacji jest możliwość bezpośredniego podłączenia do radiotelefonu anteny GPS, drukarki oraz zdalnego sterowania zewnętrznymi urządzeniami np. (załączanie/wyłączanie syren, pomp, monitorowanie itp.). TK-780/880 wspólpracuje ze sterownikiem ASK300. Radiotelefony serii TK880 stanowią połączenie trankingowego/konwencjonalnego radiotelefonu i radiomodemu. Indywidualna numeracja pozwala na wywołanie wybranego radiotelefonu lub zdefiniowanej grupy abonentów, czyli wywołania grupowego. W przypadku sterowania wywołań przez PC nie ma ograniczeń wyboru rodzaju wywołania (można wybrać dowolną grupę i abonenta), natomiast jeden radiotelefon może mieć wpisane na stałe 32 numery abonentów, możliwe do wybrania z listy adresowej. Radiotelefon ten wyświetla numer rozmówcy podczas wywoływania oraz aktualny czas trwania rozmowy tzw. kontroler rozmowny ( TIMER ), który po upływie określonego czasu prowadzonej łączności przerywa połączenie informując oczywiście wcześniej użytkownika sygnałem akustycznym Unikalnym rozwiązaniem w radiotelefonach serii TK880 jest połączenie standardowej transmisji głosowej z możliwością transmisji znaków alfanumerycznych. Radiotelefon posiada 2 porty szeregowe w standardzie TTL, z możliwością dołączenia do jednego portu odbiornika GPS (praca w standardzie NMEA-0183) i równocześnie połączenia do drugiego portu dowolnego urządzenia wymagającego transmisji danych np: PC, terminal tekstowy i inne. Radiotelefon serii TK880 można połączyć z komputerem PC przez opcjonalnie wbudowany interfejs łącza RS232. Prędkość komunikacji łącza - Radio-PC - wynosi 9600bps ( w trybie konwencjonalnym ), jest to transmisja asynchroniczna w formacie danych: 1znak startu, 8 bitowe dane, 2 znaki stop oraz 1200bps ( w trybie MPT 1327 ) w formie statusów lub pakietów danych

AddThis Social Bookmark Button

Wszelkie prawa zastrzezone przez Page Communication Sp. z o.o. 1994 - 2020